Septum Deviasyonu

En sık bilinen ismiyle “deviasyon“, burun orta duvarının orta hattan kayması sonucu yaptığı burun tıkanıklığı halidir. Burun kemiği diye de bilinir.
Burun, ortadan duvarla ikiye ayrılmış bir tüneldir. Bu duvarın tıbbi ismi “septum nasale”dir. Her bir tünelin iç eni ve uzunluğu, hacmi birbirine yakın olduğu zaman sağlıklıdır.

Burun orta duvarı her iki yanında ince bir zarsı tabaka ile kaplıdır. Bu tabakaların arasında ön-üst kısımlarda kıkırdak, arka-alt kısımlarda ise kemik bir duvar yer alır.

Sağlıklı bir burun, ön kısmındaki giriş deliğindeki darlığın arkasından genişler. Bu geniş yerde havayı ısıtır, nemlendirir, süzer, belli bölgelere (koku bölgesi, sinüsler) yönlendirir ve öylelikle hemen arkasında yer alan üst boğaza geçişine izin verir. Arkadaki üst boğaz (geniz boşluğu) girişi de tıpkı ön giriş deliği gibi dardır.

Girişten çıkışa, burun tünelinin herhangi bir yerindeki bir sorunun varlığı, hava geçişinin engellenmesi demektir. Bunun en sık görülen nedeni de burun orta duvarının yaptığı kabarıklık, çıkıntı, tümsektir.

Deviasyon neden olur?

Burun orta duvarı, burnun tüm yapıları ile birlikte anne karnında gelişmeye başlar. Bu gelişim 17-18 yaşa dek olanca hızıyla sürer. Bu yaşlardan sonra ise burnun büyümesi durmuş kabul edilir. Gerek bu büyüme sırasında genlerle kodlandığınca eğri büyümeden dolayı, gerekse burna alınan çok sayıda küçük ya da az sayıda büyük darbeler sonucu burun orta duvarı eğri gelişebilir.

Kimlerde görülür?

Toplumda %80 oranlarında deviasyon bildirilmişse de, bunların önemli bir kısmı hafiftir ve klinik sorun yaratmaktan uzaktır. Cinsiyet farkı gözlenmemiştir. İleri deviasyonlarda tedavi gerekecektir.

Hangi yaşlarda görülür?

Bazen doğumda vardır; bazen de büyüme sırasında ortaya çıkar. Bu nedenlerle de çoğunlukla ya hiç farkedilmez ya da geç farkedilir. Erişkin yaşamda, sıklıkla orta yaşa geçiş aşamasında sağlık kontrolleri sırasında yakalanır. O aşamada kişi için önemini anlamak zor olabilir.

Belirtileri

Tek veya çift yanlı burun tıkanıklığı
Burunda akıntılı ve tıkalı hal, çoğunlukla tek yanlı
Sık burun kanamaları
Sık sinüzit
Yüzde ağrı, baş ağrısı, geniz akıntısı
Bebeklerde ve küçük çocuklarda uykuda sesli solunum